Vynálezy pro blbce?

Je jistě otázkou, zde nejnovější výstřelky a objevy reprografické techniky, která je dnes v podstatě velmi těsně propojena s oblastí informačních technologií, elektroniky a kybernetiky, dávají lidem více možností, nebo je pouze omezují v jejich geneticky daných předpokladech a dovednostech. Je to stejné jako s obrazy. Dříve se na malíře studovalo, a mistři malíři byli jednak skvělí řemeslníci, kreslíři, ale i chemiky a taky pak kreativci, realizující svoje nejvnitřnější pocity na plátnech obrazů. Ale dnes? Nemusíte vědět, co je to plátno a šepsování a můžete klidně na PC vytvořit „umělecké“ dílo, nechat ho vytisknout a dát do galerie. Kolem chodí lidé s otevřenými hubami.

Sochařem snadno a rychle

Ale nemusí zůstat jen u plátna. Vy nemusíte vůbec žádné reprodukci tvořit. Vy tam můžete dát monitor a váš „obraz“ se bude hýbat a ještě to bude konceptuální umění. Netesejte už sochy do kamene, když je zde nová 3D tiskárna! Šetřete si námahu!