Výjimky z novely

·         Nevidomí poplatníci
·         Telekomunikační služby – předplacené karty (např. kreditové karty do telefonu, SMS jízdenky, … )
·         Předvánoční prodej ryb od 18 – 24. 12. a provozování sociálních služeb
·         Obchodní letecká doprava (např. výběr sedadla v letadle)
·         Hazardní hry
Kde uspořit.

Off-line režim pro „malé“ podnikatele

 
Ministerstvo financí společně se zástupci podnikatelských svazů a asociací společně vytvořili tzv. off-line režim pro malé podnikatele. Jedná se o zvláštní režim evidence tržeb, ve kterém budou malý podnikatelé vydávat účtenky z předtištěného bloku. Tyto předtištěné bloky si budou vyzvedávat na místně příslušném finančním úřadu. Ve stávající zákonné úpravě je uvedená povinnost poplatníků vést evidenci příjmů pro případ kontroly z finančního úřadu, proto je vytvořen tento off – line režim, aby bylo zachováno dodržování zákonů.
Nejedná se tedy o vyřazení malých poplatníků z EET, jedná se jen o způsob zjednodušení práce a evidence tržeb.  Zjednodušení malým podnikatelům, kteří si nemůžou nebo nechtějí kupovat kasu pro elektronickou evidenci tržeb.
Nová kasa
Všechny účtenky je nutné evidovat a to ty vydané zákazníkovi i ty stornované. Všichni, kdo si zvolí způsob off – line režimu zpracování, budou každé 3 měsíce odevzdávat výkazy. Výkazy dokladů budou malý podnikatelé odevzdávat na příslušném formuláři. Účtenky se budou evidovat vydané zákazníkovi i ty které se „nepovedou“ a budou stornované.
Využívání off – line režimu nebude pro každého obchodníka. Je nutné splnit podmínky, na kterých se domluvili zástupci ministerstva financí a podnikatelských svazů a asociací. Podmínky pro využívání režimu off – line, jsou následující:
·         Maximální počet 2 zaměstnanců
·         Výše hotovostních příjmů za posledních 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců nesmí přesáhnout 200 000 Kč. Jedná se o příjmy z evidovaných tržeb.
·         Není plátce DPH
·         Jedná se o poplatníka daně z příjmů fyzických osob